Væsketette hansker

Gummihanske gul
112.0400 gummihansker Granberg med rullekant, flossfôret bomull